Menu
0
0

Soutěž "Vyhrajte tapety celkem za 6000 Kč"

Připravili jsme pro vás parádní soutěž! Vyhrát můžete produkty v hodnotě celkem za 6000 Kč! Co pro to udělat? Stačí málo!

Co můžete vyhrát?

 • 1. místo - produkty z e-shopu https://www.kupsi-tapety.cz/ v hodnotě 3000 Kč získá 1 autor fotografie, která během hlasování pomocí "to se mi líbí" získá nejvíce označení "to se mi líbí".
 • 2. místo - produkty z e-shopu https://www.kupsi-tapety.cz/ v hodnotě 2000 Kč získá 1 autor fotografie, kterou vybere odborná porota (majitelé firmy). 
 • 3. místo - produkty z e-shopu https://www.kupsi-tapety.cz/ v hodnotě 1000 Kč získá 1 autor fotografie, kterou vybere odborná porota (majitelé firmy). 

Jak vyhrát?

Máte doma jakoukoliv naši tapetu? Vyfoťte ji přímo u vás doma na zdi (vaši realizaci) a pošlete nám 1 fotku do zprávy na našem Facebookovém profilu. Fotografie můžete posílat v období 9. 5.-7. 6. 2018
7. 6. 2018 - nahrajeme všechny doručené fotografie do speciálního soutěžního alba na Facebook a začne samotné hlasování, které skončí
14. 6. 2018 v 10:00. Vyhodnocení soutěže pak proběhne 15. 6. 2018

Kompletní pravidla soutěže najdete zde → 

Pravidla soutěže

Základní ustanovení

Soutěž "Vyhrajte tapety celkem za 6000 Kč" bude probíhat na území České republiky na sociální síti Facebook v termínu od 9. 5. 2018 od 10:00 do 14. 6. 2018 do 10:00 (dále také jako „doba trvání Soutěže“. Výsledky soutěže budou vyhlášeny nejpozději do 15. 6. 2018.

Pořadatel soutěže

Pořadatelem Soutěže je Kupsa Zdeněk, Gagarinova 57, 680 01 Boskovice, IČ: 670 44 026.

Tato Soutěž tedy není žádným způsobem sponzorována, podporována, vyhodnocována ani spravována provozovatelem sociální sítě Facebook (dále jen „Facebook“). Provozovateli Facebooku nevznikají ve spojení s touto soutěží žádné povinnosti ani práva vůči soutěžícím a společnost Facebook Inc. nemá žádné závazky vůči účastníkům této soutěže.

 1. Do soutěže byly vloženy tyto výhry: 
  1. místo - produkty z e-shopu https://www.kupsi-tapety.cz/ v hodnotě 3000 Kč včetně DPH, 
  2. místo - produkty z e-shopu https://www.kupsi-tapety.cz/ v hodnotě 2000 Kč včetně DPH, 
  3. místo - produkty z e-shopu https://www.kupsi-tapety.cz/ v hodnotě 1000 Kč včetně DPH.

 2. Účast v Soutěži je podmíněna odesláním fotografie dle zadání na Facebooku Je čas na tapety – více v podmínkách soutěže. 

 3. Účastník soutěže nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána. Výhry nelze vyplatit alternativně v hotovosti. Výhry budou odeslány po ukončení soutěže.

Průběh soutěže

9. 5. 2018 - spuštění soutěže
9. 5.-7. 6. 2018 - posílání fotografií do zprávy na Facebookovém profilu.
7. 6. 2018 - nahrání všech doručených fotografií do speciálního soutěžního alba na Facebook a začátek hlasování.
14. 6. 2018 - ukončení hlasování 
15. 6. 2018 - vyhodnocení soutěže

Účast v soutěži

 1. Účastník soutěže musí na Facebookovém profilu Je čas a tapety odeslat do zprávy 1 vlastní fotografii, na které bude vyfocená jeho realizace u něj doma - použití jakékoliv tapety z e-shopu https://www.kupsi-tapety.cz/. 

 2. Soutěže se lze účastnit pouze jednou a stejně tak odeslat pouze jednu fotku. Fotografie musí být jeho autorským dílem a tímto dává souhlas k jejímu zveřejnění na Facebookovém profilu https://www.facebook.com/Je-%C4%8Das-na-tapety-wwwkupsi-tapetycz-108260675862180/ a jejímu dalšímu případnému využití. 
   

Vyhodnocení

1. místo - produkty z e-shopu https://www.kupsi-tapety.cz/ v hodnotě 3000 Kč včetně DPH získá 1 autor fotografie, která během hlasování pomocí "to se mi líbí" získá nejvíce označení "to se mi líbí. V případě shodnosti počtu to se mi líbí u více uživatelů vyhrává ten, který poslal svoji soutěžní fotografii dříve.
2. místo - produkty z e-shopu https://www.kupsi-tapety.cz/ v hodnotě 2000 Kč včetně DPH získá 1 autor fotografie, kterou vybere odborná porota (majitelé firmy). 
3. místo - produkty z e-shopu https://www.kupsi-tapety.cz/ v hodnotě 1000 Kč včetně DPH získá 1 autor fotografie, kterou vybere odborná porota (majitelé firmy). 

Kontaktování výherců

 1. Soutěžící je o výhře informován pomocí zprávy na Facebooku a to nejpozději do 15. 6. 2018.

 2. V případě, že soutěžící neuvede následně platnou adresu, tj. vrátí-li se výhra zpět odesílateli jako nedoručená, ztrácí nárok na výhru. Výhry, které není možné doručit nebo je jejich doručení spojeno s nečekanými obtížemi, propadají bez náhrady Pořadateli.

Všeobecná ustanovení

 1. Do Soutěže nebudou zařazení soutěžící, kteří odeslali své fotografie mimo dobu trvání soutěže.

 2. Výherci výslovně souhlasí s tím, že pořadatel hry je oprávněn užít bezplatně jeho jméno a případně fotografii s ním pořízené, popř. jím napsané dokumenty k reklamním a propagačním účelům, a to po dobu 5 let od ukončení hry.

 3. Účastníkem soutěže se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území ČR. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci společnosti Kupsi tapety a osoby jim blízké, jakož i zaměstnanci ostatních spolupracujících společností. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem uvedených společností nebo osoba jim blízká, výhra není platně získána a takové osobě nebude předána. Výhra v soutěži se nepředá také v případě, že Pořadatel zjistí nebo budou mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.

 4. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s jejími pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.

 5. Rozesílání výher bude probíhat po telefonické, případně e-mailové domluvě.

 6. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za ztrátu či nedoručení soutěžních zásilek platí, že Pořadatel svou povinnost splní tím, že na zpáteční adresu uvedenou v rámci soutěžní zásilky odešle výhru.

 7. Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této Soutěže. Pořadatel je zároveň oprávněn Soutěž ve vážných a zcela odůvodnitelných případech změnit, zrušit či upravit její pravidla. Vymáhání účasti v Soutěži soudní cestou je vyloučeno. Při nesplnění podmínek této Soutěže ztrácí účastník nárok na výhru.

Ochrana osobní údajů

Chráníme vaše data

Veškeré údaje našich zákazníků jsou zabezpečeny proti jakémukoli zneužití. Přijali jsme veškerá opatření nutná k tomu, aby nemohlo dojít k jejich neoprávněnému získání třetí stranou.

Osobní údaje jsou u nás v bezpečí

Přihlášením do hry dáváte ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění („zákon“) výslovný souhlas pořadateli soutěže Kupsa Zdeněk, Gagarinova 57, 680 01 Boskovice, IČ: 670 44 026, jakožto správci Vašich osobních údajů, se zpracováním Vámi poskytnutých osobních údajů.

Berete na vědomí, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a že Vaše osobní údaje budou zpracovávány systematicky a automatizovaně. Máte právo kdykoliv svůj souhlas písemně odvolat zasláním písemného oznámení, právo na přístup k údajům ve smyslu §§ 11 a 12 zákona, a další práva dle § 21 zákona, zejména právo požadovat opravu, doplnění, zablokování nebo zlikvidování osobních údajů.


Zpět na výpis novinek